Nova e-platforma - Rodna mapa Crne Gore

Nov 30, 2020
387

KV eBackdrop SRB 4x3m

Nova e-platforma - Rodna mapa Crne Gore predstavlja inovativan pristup u predstavljanju kompleksne socio-ekonomske slike društva u različitim sferama.

Rodna mapa nudi obilje podataka, analiza i drugih sadržaja, koji omogućavaju donosiocima odluka, predstavnicima civilnog društva, istraživačima, privatnom sektoru, akademiji i međunarodnoj zajednici, da saznaju više o određenim društvenim trendovima, ali i o problemima koji određuju dalji tok razvoja našeg društva.

Cilj razvijanja ove on-line platforme jeste i podizanje svijesti i kontinuirano praćenje uticaja koje je Covid-19 ima na svim nivioma crnogorskog društva, osvijetljujući nalaze brojnih istraživanja koja ukazuju na različite realnosti života žena i muškaraca u Crnoj Gori, posebno na izazove koje pandemija nosi sa sobom, a među kojima su svakako i rodno zasnovano nasilje.

Ova jedistvena on-line platforma je vrijedan izvor informacija, istraživanja, priča iz prakse i prostor za razmjenu znanja.

Na platformi Rodne mape svi zainteresovani mogu se prijaviti za treninge u brojnim oblastima koje se tiču rodne ravnopravnosti.

Žena rođena u Crnoj Gori: https://youtu.be/EmbP1HSFILo

Rodna mapa: https://youtu.be/4ODd3RF_khg