16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Nov 29, 2020
268

za sajt gender montenegro

Aktivnosti UN organizacija, širom svijeta povodom, 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, od 25. novembra do 10. decembra, odvijaju se pod globalnom temom za 2020. godinu: „Oboji narandžastom svijet: Finansirajte. Odgovorite. Spriječite. Sakupite!“

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je godišnja međunarodna kampanja koja započinje 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

Pokrenule su je aktivistkinje Instituta za globalno liderstvo žena još davne 1991. godine i do danas se koristi kao globalna kampanja usmjerena ka eliminaciji nasilja nad ženama i djevojkama.

COVID 19 i rodno zasnovano nasilje

Krizu izazvanu pandemijom pratio je i nagli porast u prijavljivanju slučajeva rodno zasnovanog nasilja. Izvjestaji pokazuju da je došlo do povećanog broja slučajeva nasilja usled mjera uvedenih za suzbijanje pandemije COVID 19.

Sve ovo je stavilo izazove pred vladavinu prava, dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga.

Specijalizovani servisi kojima rukovode ženske organizacije su još jednom potvrdile kljucni značaj u zaštiti žrtava.

Pozivamo vas na da doprinesete povećanju svijesti i sveukuonim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama.

„Oboji svijet narandžastom: Finansirajte. Odgovorite. Spriječite. Sakupite!“