Crna Gora: Skoro polovina žena izložene nasilju

May 30, 2017
2317
Crna Gora: Skoro polovina žena izložene nasilju

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UNWomen), Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, pokrenula je Regionalni program „Zaustavljanje nasilja nad ženama: Primjena zakona, mijenjanje stavova“.

Cilj programa je jačanje postojećih i uspostavljanje novih servisa podrške za žrtve, kao i promjena ukorijenjenih rodnih stereotipa koji podstiču nasilje. Program će se sprovoditi u šest zemalja Zapadnog Balkana i u Turskoj.

Uvodna izlaganja su imali: ambasador Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori; Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore; Fiona Mekluni, stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori. 

2017 05 30 Ministar Purisic na skupu Zaustavljanje nasilja nad zenama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj FOTO 6

Fiona Mekluni  je u svom izlaganju istakla da je nasilje u porodici jedan od najradikalnih oblika nasilja.

"Naša najnovija studija, rađena na uzorku od 2.000 žena, pokazuje da: 42% žena, tj. skoro svaka druga žena u Crnoj Gori, je tokom života bilo izložena nekoj vrsti nasilja (psihološkog, fizičkog, ekonomskog ili seksualnog) od strane njihovih muževa ili partnera, dok 18% žena (skoro svaka peta žena u Crnoj Gori), je iskusila jedan od ovih oblika nasilja u posljednjih 12 mjeseci", objasnila je Mekluni.

2017 05 30 Ministar Purisic na skupu Zaustavljanje nasilja nad zenama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj FOTO 8

Prema njenim riječima, statistika pokazuje da su u Crnoj Gori patrijahalni stavovi i tradicionalni modeli ponašanja, koji su diskriminatorni i proističu iz rodnih stereotipa, i dalje jako rasprostranjeni. Ona je dodala da je istraživanje pokazalo da je, od onih koji lično poznaju žrtvu nasilja, svega njih 68 odsto ponudilo pomoć, a većina ih je sa počiniocem ili žrtvom pokušala da ih izmiri.

2017 05 30 Ministar Purisic na skupu Zaustavljanje nasilja nad zenama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj FOTO 1

 Na temu redstavljanja ciljeva programa i pravnog okvira EU koji se odnosi na nasilje nad ženama, govorile su: Kaća Đuričković, menadžerka programa, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i Mladenka Tešić, menadžerka programa, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Događaj je poslužio kao prilika da se pokrene diskusija na temu potreba i izazova sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje djeluju u ovoj oblasti. O iskustvima nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici govorila je Ivana Pejović, o uslugama smještaja za žrtve nasilja Jovana Hajduković, mehanizme besplatne pravne pomoći predstavila je Maja Raičević, dok je na temu trgovine ljudima govorila Aida Petrović.