CG: Većina slučajeva nasilja ostaje neprijavljeno

Nov 29, 2017
927
CG: Većina slučajeva nasilja ostaje neprijavljeno

Javna diskusija “(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja” povodom početka kampanje „KRENIMO ZAJEDNO“, održana je uz podršku Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Fiona Mekluni, podsjetila je da je UNDP, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Delegacijom EU, sproveo istraživanje o nasilju nad ženama koje je, kako je navela, pokazalo zapanjujuće rezultate.

“Svaka druga žena bila je žrtva nasilja u nekom trenutku u svom životu. Samo u posljednjih godinu dana, jedna od pet žena je prijavila da je bila žrtva nasilja“, rekla je Mekluni.

Ona je istakla da većina tih slučajeva ostaje neprijavljeno, i glavni razlozi za to su strah od počinioca i osvete, ali i osuđivanje javnosti i stid.

Prema njenim riječima, troškovi ovakvog nasilja su visoki zbog dugog odgovora institucija na koji se čeka.

“Pričamo o 11,5 hiljada eura po slučaju nasilja, kao što je utvđeno istraživanjem. Kada to obračunamo, znači da se 9,2 miliona EUR iz budžeta potroši na slučajeve nasilja u porodici“, istakla je Mekluni.

Taj gubitak, kako je pojasnila, nije samo vezan za obradu tih slučajeva, već je dvostruk trošak jer produktivnost žena koje su pogođene nasiljem predstavlja gubitak po ekonomiju u iznosu od 18 miliona eura.

“Svaki euro koji je uložen u prevenciju i efikasno postupanje u slučajevima nasilja uštedi dva eura iz državnog budžeta, što se može dalje investirati u izgradnju škola, vrtića, zdravstvenih centara“, kazala je Mekluni . 

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije EU, Herman Spitz, rekao je da su svi svjesni da su potrebni dobri zakoni kako bi se stalo na kraj nasilju prema ženama i nasilju u porodici.

Put ka postizanju takvih ciljeva, kako je ocijenio, mora početi promjenom stavova.

“Jasno je da moramo izgraditi dalje kapacitete kako bi osigurali da žrtve kada je nam prijave nasilje imaju profesionalnu podršku koja im je potrebna“, naveo je Spitz.

Predsjednica SŽK, Ljiljana Raičević, uputila je apel ženama, nasilnicima, familiji nasilnika, familiji žrtve, komšijama žrtve, policiji, poslanicima, sudovima i medijima u cilju suzbijanja nasilja.

Ona je, između ostalog, izjavila da ne postoji opravdanje za nasilje i da ono mora biti brutalno sankcionisano.