Crnogorske aktivistkinje na mapi ženskog aktivizma Zapadnog Balkana i Turske

Mar 8, 2018
2191
Crnogorske aktivistkinje na mapi ženskog aktivizma Zapadnog Balkana i Turske

U svrhu obilježavanja Međunarodnog dana žena, EU-UN Women-UNDP regionalni program "Primjena zakona, mijenjanje stavova" koji saradjuje sa 48 organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, napravio je interaktivnu mapu koja predstavlja neke od hrabrih žena koje rade na zaustavljanju diskriminacije i bore se protiv nasilja u regionu.

Mapom se slavi rad i glas aktivistkinja koje neumorno rade na borbi za prava žena, pomažući im da dostignu svoj puni potencijal.
Kliknite na mapu da upoznate naše aktivistkinje - http://unwo.men/lEPT30iLsZj

Marijana Milic

Većina žena koje su žrtve trgovine ljudima u Crnoj Gori su iz Romske i Egipćanske populacije, i to često zbog seksualne eksplatacije. Osim toga, ove žene se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom iz razloga što su takođe i žrtve ugovorenih brakova, što je česta praksa u njihovim zajednicama."

Marijana Milić-Crnogorski ženski lobi

 

collage IWD

Sestrinski sodarno, kroz aktivističko - feministički pristup pravima žena i nasilju nad ženama mijenjajmo sredinu , zajednicu u kojoj živimo tako što ćemo omogućiti ženama da postanu jače, samostalnije i da počnu da govore i odlučuju o svom životu."

 Aida Petrovic-Crnogorski ženski lobi

ggggg

Jedan od glavnih problema sa kojima se suočavaju Romkinje i Egipćanke u 21. vijeku jesu dječiji ugovoreni brakovi koji sa sobom nose brojne posledice, kao što su uskraćivanje prava na obrazovanje, ugrožavanje zdrastvenog zivota, pomiruju se sa načinom zivota, visestruko su u riziku da postanu žrtve nasilja."

Fana Delija-Centar za romske inicijative Nikšić

ivana p

Postizanje rodne ravnopravnosti predstavlja kolektivni napor žena da riješe probleme sa kojima se susreću svakodnevno, a koje opet ne mogu riješiti same. Naš glavni izazov je da svakog, i žene i muškarce, osvjestimo o njihovoj važnosti o ovom važnom pitanju."

Ivana Pejovic-SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić