Iscrtana mapa mreže podrške za žrtve nasilja

Apr 24, 2018
1112
Iscrtana mapa mreže podrške za žrtve nasilja

U okviru projekta “Krenimo zajedno”, na ulicama Glavnog grada iscrtana je mapa mreže podrške za žrtve nasilja sa strelicama koje će, kako su pojasnili iz Sigurne ženske kuće, povezivati institucije sistema podrške. 

Sigurna ženska kuća realizuje ovaj projekat uz podršku Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

"Iscrtali smo putanju mreže podrške sa logoom i sloganom kampanje sa ciljem da se skrene pažnja zaposlenima u institucijama, kao i građanima i građankama. Lokacije koje su iscrtane su Sigurna ženska kuća, Centar za socijalni rad, Osnovni sud, Sud za prekršaje i tužilaštvo, Centar bezbijednosti Podgorica, SOS telefon Podgorica, Centar za ženska prava, Ombudsman“, naveli su iz Sigurne ženske kuće.

Oni su kazali da je proteklih godina realizovano niz kampanja protiv nasilja nad ženama, ali da lična spremnost građana da prijave nasilje u porodici i budu uključeni u rješavanje tog problema još uvijek nije na željenom nivou.

"Neophodno je raditi na izmjeni društvenih vrijednosti i podizanju javne svijesti informisanjem o uzrocima, posljedicama i postojećim mehanizmima zaštite. Neophodno je animiranje građana da se uključe u rješavanje problema nasilja nad ženama i budu dio lanca pomoći”, smatraju iz ove NVO.

Oni su istakli da je veoma važno podizanje svijesti profesionalaca da je, kako su rekli, multisektorski pristup jedan od najznačajnih elemenata u zaštiti žena žrtava porodičnog nasilja.

Sigurna ženska kuća kroz projekat "Krenimo zajedno" promoviše koordinisani odgovor institucija na nasilje nad ženama da bi, kako su kazali, pomoć bila brza, efikasna, prilagođena okolnostima i ličnim karakteristikama žrtve.

"Poruka ove kampanje je poziv svima da se uključe u rješavanje problema nasilja nad ženama. Ovom kampanjom pozivamo građane/ke da prijave nasilje ako su u saznanju da neko trpi isto, a institucijama sistema šaljemo poruku da je žrtvi neophodno pružiti sveobuhvatnu zaštitu i podršku”, poručili su iz Sigurne ženske kuće.

Trotoari su diskretno iscrtani, tako da ne narušavaju izgled ulica već ih, kako su kazali, logo kampanje dodatno uljepšava.

Izvor: Vijesti