Priručnik za polaznike/ce treninga za sitematizovanu podršku u postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Nov 27, 2012
920

Ovaj priručnik je za potrebe Programa rodne ravnopravnosti IPA 2010 uradila konsultantkinja
UNDP Biljana Zeković.
Program rodne ravnopravnosti partnerski sprovode Delegacija Evropske unije u
Crnoj Gori, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, kancelarija u Crnoj Gori i
Ministarstvo pravde i ljudskih prava Crne Gore, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost.
Stavovi dati u publikaciji ne moraju se obavezno poklapati sa
stavovima partnera u Programu rodne ravnopravnosti.

Ovdje mozete preuzeti prirucnik.