Strategija zaštite od nasilja u porodici

Nov 27, 2012
938

Skupština Crne Gore 24. saziva, na 10. sednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 27. jula 2010. godine, donijela je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.