Prirucnik za trenere/ice za sistematizovanu podrsku u postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Jan 29, 2013
1042

Ovaj priručnik je za potrebe Programa rodne ravnopravnosti IPA 2010 uradila konsultantkinja UNDP Biljana Zeković.

Dokumenta za download: