Prezentacija publikacije ”Zaštita od nasilja u porodici – Moja prava”

Feb 24, 2014
1043
Prezentacija publikacije ”Zaštita od nasilja u porodici – Moja prava”

Promocija publikacije „Zaštita od nasilja u porodici moja prava” je održana danas u Hotelu Apart, u Podgorici. Na promociji su govorili članice Političkog kluba za borbu protiv nasilja u porodici: poslanice Zorica Kovačević, Nada Drobnjak i stalni predstavnik UN sistema u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski, kao i autorke publikacije. Autorke publikacije, čije izdavanje je podržao Dom zdravlja „Dimitrije Dika Marsenić” su Slavica Bajić iz Sekretarijata za zakonodavstvo i Maja Raičević iz NVO Centar za zenska prava.

Ova publikacija je nastala sa ciljem da se javnost upozna sa problemom nasilja u porodici, pravima žrtava tog nasilja i obavezama države u suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U radu Političkog kluba učestvuju poslanice crnogorskog Parlamenta, odnosno članice crnogorskih parlamentarnih partija. Politički klub takođe blisko sarađuje sa ekspertkinjama i NVO sektorima.

Stalni koordinator UN sistema u Crnoj Gori, Rastislav Vrbensky je naglasio poražavajuće podatke o nasilju u Crnoj Gori i izrazio podršku Ujedinjenih nacija Političkom klubu sa budućim radom. Na sastanku je izražena važnost informisanosti građana o nasilju, procesu prijavljivanja slučaja i o institucionalnoj podršci žrtvama nasilja.

Publikacija „Moja prava“ je finansirana od strane samog Političkog kluba i jedan od narednih koraka kluba je da sprovede adekvatnu promociju priručnika i njegovo distribuiranje kroz cijelu Crnu Goru. Jedan od prvih koraka jeste distribucija priručnika uz dnevne štampane medije.