Istrazivanje o nasilju u porodici i nasilju nad zenama - prevalenca, percepcije, cijena i multidisciplinarni odgovor

Oct 22, 2017
1399

Iako se nasilje u porodici deklarativno prepoznaje kao značajan problem crnogorskog društva kojem se ne posvećuje pažnja u javnosti u meri u kojoj je to zaista potrebno, lična spremnost građana da budu involvirani u rešavanje ovog problema nije na željenom nivou. Pružanje pomoći žrtvama nasilja, posebno institucionalnim putem, često je izostajalo, što je najčešće posledica viđenja građana da su slučajevi nasilja u porodici privatan problem porodice u koji ne treba da se meša niko van nje. Ovakav kontekst crnogorskog društva koji je dodatno obojen prisustvom patrijarhalnih i tradicionalnih normi u značajnoj meri doprinosi teškom položaju u kojem se nalaze žrtve nasilja u porodici, zapravo u najvećem procentu slučajeva, žene.

Ovakva situacija unutar institucija, ali i generalnih pokazatelja stanja u Crnoj Gori kada je partnersko nasilje u pitanju jasno generiše, osim značajnih psihofizičkih i emocionalnih posledica po žrtvu, i značajne ekonomske gubitke na celokupnom nivou Crne Gore. Posmatrano po pojedinačnim socio-ekonomskim paramterima u pogledu troškova nadležnih institucija, BDP-a i drugih ekonomskih pokazatelja, jasno ukazuje na višestruku razmeru problema i posledica koje partnersko nasilje ostavlja u Crnoj Gori.

Ovim istraživanjem je pokazano da postoje još uvek brojni izazovi kako u domenu menjanja opštih stavova javnosti prema nasilju u porodici, tako i unapređenju Protokola u saradnji i rada samih institucija nadležnih za rešavanje slučajeva nasilja u porodici.

Istrazivanje mozete preuzeti ovdje.