ŽENE U BIZNISU: „Komforna zona je divno mjesto, ali se tamo nećemo razviti”

Jan 13, 2018
1319
ŽENE U BIZNISU: „Komforna zona je divno mjesto, ali se tamo nećemo razviti”

Svoju priču o pokretanju sopstvenog biznisa sa nama je podjelila mlada preduzetnica Elmina Premtić učesnica aktuelnog programa edukacija žena i ekonomskog osnaživanja kroz projekat “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti” koji sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, zajedno s Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori uz podršku Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, koji se realizuje u Glavnom gradu Podgorici.

„Nije rijetkost da se ljudi, iz sigurnosti, odlučuju i cilj im je da imaju, na neki način „siguran posao“ i da rade za državne institucije, renomirane kompanije ili budu dio velikih kompanijskih sistema itd., a da možda istovremeno odlažu da žive u skladu sa sobom i svojim željama. Na ovim prostorima nedostaje malo više preduzetničkog duha. Plašimo se da izađemo iz zone komfora”, počinje priču Elmina i dodaje: „Uobičajeno je da su strahovi prisutni kao i pitanja da li ćemo uspjeti ili ne, ali se treba fokusirati na ciljeve, posvetiti se i slijediti sebe, jer ono čemu se posvetimo raste, nekad brzo, a nekad sporije ali je neminovno da: trud, rad, inicijativa da se stvari odgovorno i potpuno uzmu u svoje ruke, usmjernost i fokus na izvršenje zadataka, donose i rezultat”.

„Moj slučaj je takav da sam u jednom momentu shvatila da je nakon više godina rada i svakako korisnog iskustva u profesionalnom okruženju u kompanijskom sistemu moje vrijeme tu isteklo. Prepoznavši ono čime želim da se bavim, a što sam i do tada već neko vrijeme radila uz glavni posao, a to je prevođenje, odlučila sam da nastavim da plivam tim vodama, samo sa namjerom da tome posvetim više vremena i ostvarim saradnju sa drugim ljudima jezičko-filološkog usmjerenja”, iskreno iznosi preduzetnica Elmina.

Tako je nastalo društvo E.P. Translations, sa sjedištem u Podgorici, koje se bavi jezičko-prevodilačkim uslugama, i pruža ovjerene (sa pečatom sudskog tumača) i neovjerene pismene prevode, kao i usmene prevode (konsekutivne i simultane), sa stranih jezika na crnogorski i u obrnutom smjeru. Dio prevodilačke ponude su i kombinacije „sa stranog na strani jezik’’. Takođe vrši usluge lekture i korekture tekstova.

Saradnici društva E.P. Translations čine ljudi jezičko-filološkog profila i prevodilaca sa dugogodišnjim prevodilačkim iskustvom, sudski tumači za mnogobrojne svjetske jezike, kao i stručni saradnici/konsultanti sa poznavanjem stranih jezika za pojedine stručne oblasti.

Dosadašnje iskustvo u prevođenju obuhvata tekstove iz sledećih oblasti: privredno pravo i ostale povezane oblasti prava, uključujući korporativno pravo, rješavanje sporova, radno pravo, intelektualnu svojinu, parnicu, stečaj itd, prevođenje tekstova iz oblasti energetike, rudarstva, nekretnina, telekomunikacija, osiguranja, prehrambene industrije, farmaceutske industrije, duvanske i hemijske industrije, bankarstva, prevođenje sajtova, ličnih dokumenata...tj. opštih tekstova kao i usko specijalizovanih tekstova.

Osnovna premisa poslovanja je garantovanje visokog nivoa pružene usluge, uz najviše povjerenje i profesionalni odnos čuvanja poslovne tajne.

Ženama koje imaju ideju a još uvijek nemaju biznis Elmina poručuje:

„Da obavezno krenu u realizaciju svoje ideje i da ne čekaju pravi i idealan momenat, jer on ne postoji, već je takav momenat upravo sada. Pre nego što krenu u realizaciju svoje ideje neka sebi odgovore na pitanje da li taj posao zaista toliko vole da su spremne da ga rade i bez novca?”

Elmina takođe ističe iznačaj konstantnog rada na sebi, jer pored stručnost i ljubavi prema poslu, rad na sebi je neophodan za opstanak i rast.

„Takođe, velika je prednost pridružiti se nekom udruženju. Mnogo znači biti udružen, to je velika moralna i duhovna pomoć da si u društvu sličnih žena, kojima je primaran zadatak da jedna drugoj u svom domenu pruže podršku i podsticaj.”

Elmina je imala priliku da bude učesnica i jedna od dobitnica na takmičenju biznis planova u organizaciji Biroa za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice koji su pružili podršku za sedam preduzeća i obezbijedili besplatan kancelarijski prostor i knjigovodstvene usluge od januara 2018.godine.

Njen moto glasi: „Komforna zona je divno mjesto, ali se tamo nećemo razviti”.

Izvor: Volim Podgoricu