ŽPM sačinila model odluke o dodjeli sredstava preduzetnicama

Mar 8, 2018
1067
ŽPM sačinila model odluke o dodjeli sredstava preduzetnicama

Na inicijativu Ženske političke mreže, već 6 opština u Crnoj Gori u budžetima za 2018. godinu odvojilo je posebna sredstva za podršku ženskom preduzetništvu.

Tim povodom, 7.marta u UNDP-u je održan sastanak sa predstavnicima relevantnih sekretarijata pomenutih opština na kome su razmatreni svi aspekte predloga Odluke o dodjeli sredstava preduzetnicama, koje je sačinila ŽPM, kako bismo osigurali ostvarenje željenog cilja u transparentnom i participativnom duhu.

Sačinjeni predlog nacrta Odluke sadrži kriterijume i način raspodjele ovih sredstava, oslanjajući se na dosadašnju praksu dodjele grantova NVO-ima i prepoznajući sve neophodne vidove podrške koje su preduzetnice definisale kao važne za njihovo osnivanje ili razvoj.

Konačni tekst ove Odluke će ići na raspravu kod skupština opština.