ŽPM u posjeti Evropskom parlamentu u Briselu

Feb 21, 2018
1122
ŽPM u posjeti Evropskom parlamentu u Briselu

Delegacija Ženske političke mreže boravila je juče i danas u studijskoj posjeti Evropskom parlamentu u Briselu, u sastavu: Anka Vukićević (DEMOS), Snežana Jonica (SNP), Hatidza Gjoni (DUA) i Valentina Tadić (PZP).

Aktivnosti ŽPM označene su kao značajan poduhvat, kako u osnaživanju borbe za veću političku participaciju žena, tako i u ostvarivanju političkog dijaloga i konsenzusa među predstavnicima različitih političkih partija u cilju ostvarivanja važnih društvenih ciljeva.

EP
Prvog dana, predstavnice ŽPM sastale su se sa Eduardom Kukanom, predsjedavajućim Radne grupe za Zapadni Balkan, Čarlsom Tanokom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Ingom Rosinski, šeficom jedinice Evropskog parlamenta za ljudska prava i Kristofom Bernackim, šefom jedinice za pretpristupne aktivnosti, i učestvovale u radu Komiteta EU o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti.

REP

Drugog dana, predstavnice ŽPM sastale su se sa Liviom Jarok, potpredsjednicom Evropskog parlamenta zaduženom za Zapadni Balkan, Kristianom Dan Predom, potpredsjednikom potkomiteta za ljudska prava, Elenom Valensiano, potpredsjednicom Grupe socijalista i demokrata, Albertom Rosetijem, šefom jedinice za jednakost i raznovrsnost, Ana Marijom Corazza Bildst, izvjestiteljkom EP o pristupanju EU Istanbulskoj konvenciji, a zatim održale radni ručak sa Davidom Martinom, predsjedavajućim Parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Crne Gore.

SEP