Ženska politička mreža: Stvaranje nove političke snage i kulture dijaloga

Oct 18, 2018
1418
Ženska politička mreža: Stvaranje nove političke snage i kulture dijaloga

 Ženska politička mreža (ŽPM)* sinoć je upriličila svečani događaj na kom je predstavila rezultate dosadašnjeg rada i najavila predstojeću kampanju za unapređenje položaja žena u političkom, ekonomskom i porodičnom životu. Događaju je prisustvovalo preko 200 zvanica, uključujući predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića, brojne ministre/ke, poslanike/ce, političare/ke, aktivistkinje, kao i predstavnike međunarodne zajednice i medija. Događaj je organizovan u okviru Programa „Podrška antidiskriminacionim politikama i politikama rodne ravnopravnosti”, koji finansira EU, a sprovodi UNDP u saradnji sa Vladom Crne Gore i nevladinim sektorom.

FOTOGRAFIJE: https://goo.gl/zZFyFZ 
IZJAVE: https://we.tl/t-8QQv2Vwx7Z 
POKRIVALICE: https://we.tl/t-ym2YheKaox 

Na otvaranju događaja, ambasador Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori istakao je da: „Ženska politička mreža predstavlja sofisticiranu i veoma efikasnu grupu strastvenih, entuzijastičnih i hrabrih žena, koje se usuđuju otvoreno da izraze svoje političke stavove, čak i ako je to ponekad u suprotnosti sa mišljenjem partijskih lidera.“ Ambasador Orav je pozvao sve političke aktere da glasaju za predložene izmjene izbornog zakonodavstva. „To je ono što se većina partijskih lidera obavezala da uradi iskazavši svoju podršku zahtjevima Ženske političe mreže, tokom sastanaka kojima su prisustvovali i predstavnici UNDP i Delegacije EU. Time ćete pokazati svoju političku mudrost i demokratski kapacitet, što su neophodne osobine lidera 21. vijeka,“ zaključio je Orav.

Fiona Mekluni, stalna predstavnica UNDP i koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori uputila je video poruku iz Njujorka: „Međupartijska saradnja koju demonstrira Ženska politička mreža dokaz je da je promjena moguća kada se žene ujedine oko istog cilja. Nadam se da će to sa sobom donijeti i novu kulturu političkog dijaloga u Crnoj Gori. Čini se da političke razlike ne samo da vas ne dijele, već da vas čine snažnijim u stremljenju ka većem cilju a to je više žena u politici, sa većom moći za postizanje promjena.“ Mekluni je takođe apelovala na sve političke aktere sa kojima se sastala da ispune data obećanja i nastave sa pružanjem podrške svojim članicama Ženske političke mreže i njihovim zahtjevima.

Rezultate rada Ženske političke mreže zajednički su predstavile Marija Maja Ćatović i Snežana Jonica. One su ukazale da je Ženska politička mreža Crne Gore u posljednjih godinu dana ispisala novu stranicu političke istorije Crne Gore. „U vrijeme najdubljih političkih podjela, u vrijeme potpunog opozicionog bojkota Parlamenta, u vrijeme kada nije postojalo nijedno pitanje oko kojeg je bilo moguće voditi poltički dijalog između vlasti i opozciije
Osnovana je Ženska politička mreža,“ istakle su Jonica i Ćatović. One su ukratko podsjetile na ključne zahtjeve ŽPM:
• Izmjene izbornog zakona;
• 40% žena na izbornim listama
• redosljed na listama: obaveza da na svakih tri kandidata na listi bude bar po jedna žena, odnosno kandidat iz manje zastupljenog pola;
• zadržavanje postojeće sankcije za izborne liste koje ne ispunjavaju uslove, kao i norme da žena zamjenjuje ženu;
• Izmjene zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornh kampanja;
• Uvođenje mjere da se na 0,6 odsto operativnog Budžeta Crne Gore koje se izdvajaju za rad političkih partija, doda 0,06% namjenskih sredstava za rad žesnkih organizacija u političkim partijama;
• Da se raspodjela novca po osnovu broja poslanika odnosno odbornika, izmijeni na način koji će obezbjediti da partije koje imaju više žena u Skupštini Crne Gore i lokalnim parlamentima po tom osnovu dobijaju više novca iz Budžeta.

„U poslednjih deset godina nas dvije smo vodile žestoke političke ratove na terenu i u plenarnoj sali, u izbornim kampanjama na lokalnom I državnom nivou. Svaka od nas se svom snagom borila se ostvarenje političkog cilja svoje partije, ali smo tokom te borbe birale riječi. I zato danas možemo da se zajedno borimo oko cilja koji nas spaja. I zato danas pokazujemo kako se može koračati naprijed ka Evropi, ako se bavimo onim što nas spaja a ne onim što nas razdvaja,“ zaključila je Maja Ćatović.

Snežana Jonica je podsjetila na obećanja političkih lidera: „Brzo ćemo vidjeti koliko su iskrena bila obećanja koja smo dobili! Koji će lideri stati iza date riječi i preuzete obaveze. I da li ćemo preći s riječi na djela. 30.oktobra Skupština Crne Gore donijeće odluku o radnoj grupi za reformu izborng zakonodavstva. Ženska politička mreža je uputila zahtjev Skupštini da dobije status posmatrača u tom radnom tijelu, kako bi pratili ispunjavanje preuzetih obaveza od strane političkih partija. Čekamo odgovor!“

Na kraju, Jonica i Ćatović su naglasile da „bez jedne osobe Ženska politička mreža ne bi ni nastala ni opstala, a to je Kaća Đuričković“. Kaća Đuričković, menadžerka programa za rodnu ravnopravnost u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori naglasila je da se ne smije koketirati sa politikama rodne ravnopravnosti i da one nisu samo trend. „Ono što sprječava da se ta moda pretvori u suštinski razvojni proces jeste nedostak znanja. Nedavno smo ovdje kod nas kao posljedicu nedovoljnog znanja imali kreiranje normi koje su hiljade radno sposobnih žena izvukle sa tržišta rada. Dok se sav svijet bori za radnu aktivaciju stanovništva, mala crnogorska ekonomija je žene pasivizirala i učinila zavisnim od budžeta po osnovu reproduktivne funkcije. Takođe, nabujali tradicionalizam uzrokovao je toliki disbalans između novorođene muške i ženske djece, da ozbiljno ugrožava razvojni potencijal cijelog društva,“ pojasnila je Đuričković. Ona je takođe podsjetila da je za postizanje društvene promjene potrebno bar 6 decenija i pozvala političke lidere da svoju podršku pokažu na djelu. „Žene Crne Gore mogu i moraju da grade demokratiju i budućnost ovog društva,“ zaključila je Đuričković.

Glumice Dubravka Drakić i Ivane Mrvaljević vodile su publiku kroz svojevrsno dokumentarno putovanje, u režiji Marije Perović, kroz istorijski zabilježene napore za ostvarivanje prava žena. Osim niza audio-vizuelnih sadržaja, događaj su obogatile i prikladne muzičke interpretacije KIC Pop Hora.

***
Žensku političku mrežu Crne Gore čine predstavnice 16 političkih partija: BS, SDP, SD, DPS, HGI, FORCA, PZP, NOVA, DUA, LP, POZITIVNA, URA, DEMOS, SNP, DNP i UCG.